Czech English German

Levné ubytování Plzeň - Dýšiná

Ubytovna Dýšiná


pokoje již od 160,-/noc - volejte ☎ 604 779 534
verze pro tisk

Obec Dýšina

návesObec má 1500 obyvatel a její chloubou je velká památkovoá zóna, jejíž dominantou je kostel Nejsvětější Trojice z roku 1328. K dědictví patří i raně barokní fara z roku 1717, vystavěná Jakubem Augustonem ml. Náves je lemována dosud zachovalými selskými dvory s památkově chráněnými branami z 19. století ve stylu lidové architektury. V jednom z těchto statků má původ slavný malíř české historie Václav Brožík. K obci náleží osady Horomyslice a Nová Huť. V Horomyslicích a okolí se rozprostírá 18ti jamkové golfové hřiště, které obdrželo ocenění nejhezčí hřiště v ČR.

První osídlení spadá do mladší doby kamenné. Nálezy zbytků z 8. století jsou svědectvím jedné z nejstarších slovanských osad na Plzeňsku. První listinné doklady o Dýšině jsou datovány z roku 1242.

Dýšina nebyla čistě zemědělskou obcí. Velkou tradici zde má železářství. Okolí bylo vždy poměrně bohaté na železnou rudu, o čemž svědčí i Zatopený lom mezi Dýšinou a Ejpovicemi, který dnes slouží jako místo pro rekreaci. V 17. století byly v Nové Huti a Horomyslicích vysoké pece a na řece Klabavě vznikaly hamry.

Původ jména obce Dýšina

kostel

Jméno „Dejšina“ je svým původem přisvojovací přídavné jméno, k němuž se původně kladl, později domýšlel pojem ves. Dýcha je člověk, jenž zhluboka dýchá, těžce oddychuje, supí, sípe. Dýšina, tj. Dýchova ves – jím založena a jím osídlena. V obecné mluvě se říkalo Dejšina.

Společenský život v obci Dýšina

Dýšina žije bohatým společenským životem: staročeské máje, dožínky, pálení čarodějnic, či masopust s divadlem. Tradiční je i Mezinárodní folklorní festival „Česká náves“ a Dýšinské pivní slavnosti . Obec je nositelem titulu „Vesnice roku 2003 Plzeňského kraje“ a v celonárodním kole této soutěže se umístila na 2. místě.

Nyní nezbývá, než si přát, abychom z pivních slavností udělali také tradici. Abyste od nás odjížděli spokojeni a každoročně se znovu vraceli.

[Nahoru ↑]